On the way to Meizhou, China 2005Guangzhou, China 2005Meizhou, China 2005Meizhou, China 2005Meizhou, China 2005Meizhou, China 2005On the way to Meizhou, China 2005Meizhou, China 2005Meizhou, China 2005Hong Kong, China 2005On the way to Meizhou, China 2005On the way to Meizhou, China 2005On the way to Meizhou, China 2005Meizhou, China 2005Hong Kong, China 2002Hong Kong, China 2005Guangzhou, China 2005On the way to Meizhou, China 2005